โรงพยาบาลทุ่งช้าง
ตำแหน่ง:
โรงพบาบาลทุ่งช้าง
ที่อยู่:
ที่อยู่ : 1 หมู่ 2 ต.ทุ่งช้าง
อำเภอ ทุ่งช้าง
จังหวัด.น่าน
รหัสไปรษณีย์ 55130
ไทย
โทรศัพท์:
054-795100
โทรสาร:
054795125