Up

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1รายการ คือ รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง(มาตรฐานความปลอดภัย 10G) จำนวน 1 คัน
ประกาศแผยแพร่ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 
 
Powered by Phoca Download